global information network ۲۰۲۲۰۲۰۲ 1

اهمیت گوش دادن به دوره ها

برای اینکه توضیح کامل و با استناد به گفته های خود کوین ترودو بتوانیم در مورد اهمیت گوش دادن به دوره ها داده باشیم، باید بدانیم که مراحل رسیدن اطلاعات به ناخداگاه ما چطور هست که به اصل چهارم موفقیت در دوره آرزوی تو دستور توست (your wish is your command) گفته شده، می پردازیم.

حضرت مولانا هم شعری دارد که در آخر توضیحات به آن میپردازیم که به سادگی به ما میفهماند که اگر در هر کدام از این مرحله ها باشیم چه اتفاقی برای ما می افتد

 

مرحله اول ناشایستگی ناخوداگاه:

این مرحله جایی هست که ما در مورد مسئله مورد نظر چیزی نمیدانیم (نمیدانیم که نمی دانیم). مثالش رو هم از داخل خود دوره میزنیم: در کودکی ما نمیدانستیم که بند کفش بستن وجود دارد یا تا زمانی که نمیدانستیم رانندگی کردن وجود دارد.

 

مرحله دوم ناشایستگی خوداگاه:

این مرحله جاییست که ما متوجه میشویم آن مسئله وجود دارد. (می دانیم که نمی دانیم) متوجه می شویم که بندکفش بستن وجود دارد و می شود بند کفش را برای محکم شدن بست یا متوجه میشویم رانندگی کردن وجود دارد و می توانیم آن را یاد بگیریم.

 

مرحله سوم شایستگی خودآگاه:

در این مرحله ما شروع به یاد گرفتن و تکرار کردن میکنیم (آموزش و تکرار) بند کفش بستن را از شخصی که کاملا بلد هست و بارها تکرار کرده و استاد شده یاد میگیریم و هر بار تکرار میکنیم یا به آموزشگاه رانندگی میرویم و از کسی که این مسیر را بارها تکرار کرده و استاد شده یاد میگیریم و تکرار میکنیم. در این مرحله اشتباهاتی زیادی صورت میگیرد و هر بار آن اشتباه را رفع میکنیم و بیشتر یاد میگیریم و آنقدر تکرار میکنیم تا به مرحله چهارم میرویم.

 

مرحله چهارم شایستگی ناخودآگاه:

در این مرحله موضوعی را که بارها و بارها و بارها… تکرار کردیم وارد ناخودآگاه می شود. (نمیدانیم که میدانیم) در اینجا به مرحله ای رسیدیم که الان به ما می گویند بند کفش خود را ببندید، بدون آن که فکر کنیم بندکفش خود را میبندیم یا بدون آنکه فکر کنیم مسیر ما از سر کار به خانه چطور بوده و یا چطور دنده عوض کنیم، گازو کلاچ را چطور بگیریم به سلامت و بدون فکر کردن به مقصد رسیده ایم.

حالا شایسته هست که شعر مولانا را بگوییم و نتیجه گیری کنیم که چرا گوش کردن بارها و بارها به دوره آرزوی تو دستور توست (your wish is your command) مهم است.

آن کس که نداند و نداند که نداند  ***  در جهل مرکب ابدالدهر بماند

(ناشایستگی ناخودآگاه)

آن کس که نداند و بداند که نداند  ***  لنگان خرک خویش به منزل برساند

(ناشایستگی خوداگاه)

آن کس که بداند و نداند که بداند  ***  آگاه نمایید که بس خفته نماند

(شایستگی خودآگاه)

آن کس که بداند و بداند که بداند  ***  اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

(شایستگی ناخودآگاه)

پس میبینیم همانطور که استاد کوین گفتند، این اطلاعات برای امروز و دیروز نیست بلکه حاصل هزاران سال انتقال اطلاعات و جمع آوری اطلاعات توسط گروه های مخفی و غیره هست و همانطور که گفتند این اطلاعات به زبان های مختلف عبری، عربی و… و حتی باستانی هست.

 

نتیجه گیری:

  • این اطلاعات (دوره آرزوی تو دستور توست – your wish is your command) دقیق و درست هستند و فارغ از اینکه افراد بسیار زیادی در دنیا با گوش کردن و اعمال کردن این اطلاعات به موفقیت های کوچک و بزرگی رسیدند، افراد فوق موفق و بزرگ دنیا هم این اطلاعات را به زبان های مختلف تکرار کردند و به دست ما رسانده اند و حال نسل ما هست که صاحب این میراث بزرگ دانشی به دور از زبان و ملیت و مذهب و… هستیم و باید در هر کجای دنیا که زندگی میکنیم به این تجربیات بزرگ اطلاعات بزرگ تر و دقیق تر اضافه تا به نسل بعد خود انتقال دهیم تا به هدف یکپارچگی انسان ها یا آگاهی جمعی در جهان هستی برسیم.
  • متوجه شدیم که با تکرار کردن این اطلاعات قوانین موفقیت و آگاهی کامل را به ناخودآگاه خود ارسال میکنیم و با این تکنیک میتوانیم بدون اینکه به صورت خودآگاه به قوانین فکر کنیم، به صورت ناخودآگاه آن ها را اعمال میکنیم و به موفقیت های بزرگ مادی و غیرمادی میرسیم.
  • با تکرار کردن این دوره به هدف اصلی یعنی آن کس که بداند و بداند که بداند ***  اسب خرد از گنبد گردون بجهاند (شایستگی ناخودآگاه) میرسیم.