global information network ۲۰۲۲۰۲۰۲ 1

ممکن است با خود بگویید که شرکت در سمینارها هیچ تاثیری بر روی موفقیت شما نمیتواند داشته باشد و یا اینکه همان مطالب گفته شده در سمینار را میتوانید از طریق آموزشها و کتابها دریافت کنید و هزاران بهانه دیگر که برای شرکت نکردن در سمینارها و توجیه کردن خودتان استفاده میکنید. به همین دلیل قبل از آغاز صحبت در این باره لازم می دانم بخشی از فصل اول کتاب قانون موفقیت در ۱۶ درس ناپلئون هیل را برایتان شرح دهم:

ذهن مرکب

اصل ذهن مرکب را شاید بتوان به منزله ذهنی جمعی تعریف کرد که شامل ذهن دو یا بیش از دو فرد است که در هماهنگی کامل و با هدفی مشخص با هم در ارتباطند. گروهی متشکل از دو یا بیش از دو ذهن، که در هماهنگی کامل با هم هستند و با یکدیگر همکاری میکنند، قدرت بسیاری ایجاد خواهند نمود. تمامی موفقیت ها از طریق به کارگیری قدرت حاصل می شود. اما شاید بتوان اشتیاق بسیار را سرآغاز کسب برخی اهداف خاص و مشخص توصیف کرد.

همچنین در این کتاب اشاره به این شده است که ذهن ما انسانها مانند باتری نیاز به شارژ شدن دارد و قرار گرفتن در کنار ذهنهایی که با ذهن ما در هماهنگی هستند باعث شارژ شدن ذهن ما میشوند.

 

سیستم جین

ضلع زیرین مثلث نماد سیستم جین که در میان یک دایره قرار دارد Events (رویدادها) تعریف شده است و این نشان دهنده اهمیت موضوع شرکت در سمینارها و رویدادها می باشد. در رویدادها شما با در کنار هم قرار گرفتن تشکیل یک مسترمایند را میدهید که از طریق آن میتوانید قدرت بسیار  زیادی را دریافت کنید و به اطلاعاتی که به تنهایی برایتان قابل دسترس نبوده دسترسی پیدا کنید.

 

بالا بردن ارتعاش

حضور در جمع دیگر افراد موفق باعث بالا بردن ارتعاش شما می شود و میتوانید به مدارهای بالاتری ارتقاء پیدا کنید. همچنین پس از اتمام سمینار ارتعاش شما بالا می ماند و دیگر به حالت قبل از سمینار بازنخواهد گشت. البته ارتعاش شما به میزان زمان حضور در سمینار بالا نخواهد ماند ولی قطعاً هیچگاه به میزانی که قبل از سمینار بوده است باز نخواهد گشت و شما را چند پله بالاتر از قبل قرار خواهد داد.

 

فاصله شما تا موفقیت تنها یک تصمیم است

کوین ترودو بارها به این مسئله اشاره کرده است که اگر میخواهید موفق بشوید و یا به هر چیزی دست یابید فقط یک تصمیم کافی است. تصمیم اینکه بگویید من هر طور که شده انجامش میدهم. همینطور کوین می گوید تصمیم ها در سمینارها و رویدادها گرفته می شود. هنگامی که در سمینار حضور دارید قدرت ارتعاش شما بالاتر از حالت معمول قرار دارد و شما میتوانید با قدرت تمام تصمیمات مهم خود را بگیرید و بعد از سمینار آنها را دنبال کنید و در مسیر دستیابی به آنها گام بردارید.

 

ایجاد تغییرات در زندگی

اگر میخواهید چیزهایی در زندگیتان تغییر کند خودتان باید چیزهایی را در زندگیتان تغییر دهید. شما برای شرکت در سمینارها مجبور هستید که مسافرت کنید یا شبی را در مکانی دیگر بجز خانه خودتان اقامت کنید از شهرهای جدید دیدن کنید با مردم و فرهنگ این شهرها آشنا شوید و در مغزتان مسیرهای نورونی جدیدی بسازید. همه این تغییرات منجر به نتایج جدید و اتفاقات جدیدی در زندگیتان خواهد شد.

 

ایجاد روابط

در سمینارها شما با افراد موفق زیادی آشنا خواهید شد که هم فرکانس شما هستند. کوین میگوید درآمد شما میانگین درآمد ۵ نفر از دوستان نزدیک شماست. شما در سمینار میتوانید با افرادی از شهرهای دیگر یا همشهری خودتان آشنا و دوست شوید و همینطور این افراد شغل های مختلفی دارند که ممکن است در آن زمینه شغلی بتوانند به شما کمک کنند یا با هم همکاری و تعامل داشته باشید و در کنار یکدیگر سرعت رشد خودتان را گسترش دهید.

 

به امید موفقیت شما – اون بالا میبینمت!